หมายเหตุ

ขอแจ้ง!!! ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กำลังดำเนินการจัดทำระบบใหม่ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ทางโรงงานเก็บข้อมูลไว้ที่โรงงานก่อน ถ้าระบบเสร็จสมบูรณ์จะทำการดึงข้อมูลมาทั้งหมด

การแจ้งขอหยุดส่งข้อมูลชั่วคราว จากปัญหาอุปกรณ์ หรือสอบถามข้อกฏหมาย
– ติดต่อได้ที่ กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
(คุณศิระ sira.c@diw.mail.go.th)
– ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
โทร 02-202-4088(iemc.opms@diw.mail.go.th)