การสัมมนาสัญจร เรื่อง “ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทลศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวข้อสัมมนาเกี่ยวกับ “อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กฎหมายความปลอดภัยสารเคมี กฎหมายสิ่งแวดล้อม”

รายละเอียด

กำหนดการ

ลงทะเบียน