📌ด่วนที่สุด…
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมออนไลน์
“แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน”
รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการ
วันที่ 24 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 -15.30 น.♻️

✔️เพื่อจัดการ waste อย่างถูกต้อง…และมีรายได้กลับมา
ให้ธุรกิจของคุณ….ได้รับประโยชน์สูงสุด
รวยได้ด้วยขยะและการคัดแยก💰🚮👏

📍หัวข้อที่น่าสนใจ เช่น
-แนวทางจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว (เรียนรู้หลัก 3Rs.. เปลี่ยนขยะเป็นเงิน..และการเพิ่มมูลค่า)💸
-การจัดการกากอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ มุ่งสู่ Zero Waste ตย. อุตสาหกรรมกระดาษ และอื่น ๆ📄
-บ้านโป่งโมเดล : ต้นแบบความสำเร็จการจัดการขยะชุมชนรอบโรงงาน (ชนะเลิศ 3 ปีซ้อน)🏆🏆🏆
-การสร้างความร่วมมือด้านจัดเก็บวัสดุรีไซเคิลเพื่อความยั่งยืนกับ SCGP Recycle 🙌🌱
โครงการ Old for New แชร์ประสบการณ์ภาครัฐและภาคเอกชน

💚กิจรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 80 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม 8,000 กิโลกรัม รีไซเคิลสู่สังคม♻️🌳🌻
สมัครด่วน แบบตอบรับ Click👇

สนใจติดต่อ… กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โทร. 0 2430 6954 ต่อ 695417
#BCG Model #Zero Waste #รีไซเคิลสู่สังคม #นำกลับมาใช้ใหม่recycling #ลดโลกร้อน 🌏💕