ขอเขิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “Smart Industrial Safety (Digital Transformation, AI, IoT)”

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00-14.00 น.

ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คลิกอ่านรายละเอียด