ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน “โครงการระบบประมวลผลข้อมูลของระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Self-Declaration) เพื่อยกระดับโรงงานเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานโรงงาน” ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัด 200 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2565
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการกรอกข้อมูล/แนะนำระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และตอบข้อสงสัยการกรอกข้อมูลผ่านระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง