ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

กำหนดการ

ลงทะเบียน