ประกาศ กรอ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน ประเภทบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป (รุ่นที่ 33)

รายละเอียด