รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

————————————————————————————————————

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

————————————————————————————————————

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

————————————————————————————————————

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

————————————————————————————————————

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาจ้างที่ปรึกษา