You are currently viewing 🌏กรมโรงงานฯ พามาวิ่ง Cool Cool ที่เชียงใหม่ งาน “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net Zero ❄️⛄️🌬️
❤เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 #กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ในครั้งนี้เป็น #ครั้งที่3 จัดภาคเหนือ ณ ปางช้างแม่แตง #เชียงใหม่ #หนาวมากกกก❄️⛄️🌬️ โดยในครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ #วิ่งรักษ์โลกโอโซนรักเรา จำนวนมาก โดยภายหลังเดิน-วิ่ง มีกิจกรรมให้นักวิ่งได้ร่วมเล่นเกมตอบคำถาม ลุ้นรับของรางวัล กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมในการปกป้องชั้นโอโซน พร้อมรับอาหารว่างที่จัดเตรียมไว้ มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลก ย่อยสลายได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายอำเภอแม่แตง และหัวหน้าโครงการลดและเลิกใช้สาร HCFCs จาก World Bank ร่วมงาน “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net Zero
🏃‍♀️สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง รักษ์โลกโอโซนรักเรา ครั้งนี้ กรมโรงงานฯ หวังให้ผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่ง มีความรู้ในเรื่อง การรักษาชั้นบรรยากาศโลก การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำลายชั้นบรรยากาศ สร้างความตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์โอโซน และควบคู่กับการใส่ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
.

ภาพบรรยากาศภายในงาน “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net Zero
🏭ในงานนี้ ได้รับเกียรติจากนายพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ หัวหน้าโครงการลดและเลิกใช้สาร HCFCs จาก World Bank กล่าวถึงความร่วมมือ และนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง ร่วมกล่าวต้อนรับ โดยมี นางอัญชลี ยิ่งทวีสิทธิกุล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ นายสุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นางสาวอารยา ไสลเพชร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา เลขานุการกรม นางอลิสรา รังษีภโนดร ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย นางสาวนาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน และนางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดิน-วิ่งในครั้งนี้ด้วย
.

ภาพบรรยากาศภายในงาน “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net Zero
📷🏃🏃🏼 ไฟล์ภาพบรรยากาศงานเดิน-วิ่ง #ภาคเหนือ #เชียงใหม่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 :
.
และในครั้งต่อไป กรมโรงงานฯ และมาปิดท้ายที่ #ภาคกลาง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 #กรุงเทพ #BKK #วิ่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับท่านที่พลาดลงทะเบียนในครั้งนี้สามารถติดตามได้ในกิจกรรมครั้งต่อไป
📌 สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ Facebook: Ozone Protection Unit of Thailand
……