You are currently viewing กรมโรงงานฯ จับเข่าคุยชาวราชบุรี แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก แวกซ์ กาเบ็จฯ อธิบดีพร้อมสั่งการ กากอันตรายต้องถูกขนย้ายทั้งหมด ภายใน 2 เดือน ควบคู่ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการเคลื่อนย้ายกากวัตถุอันตราย จากเหตุเพลิงไหม้โรงงาน บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี เผย กากของเสียทั้งหมดต้องถูกเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ภายใน 60 วัน ควบคู่เร่งรัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือเยียวยาสุขภาพอนามัยของผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตคืนสู่ปกติโดยเร็วที่สุด

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้ นางจินดา เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงงาน บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายอนันต์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ผู้แทนภาคประชาชน นำโดย นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังใหม่ จังหวัดราชบุรี

นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
นางจินดา เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
นายอนันต์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

กรณีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลน้ำพุและตำบลรางบัว จากเหตุเพลิงไหม้โรงงาน บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประกอบกิจการเกี่ยวกับการกำจัดและบำบัดของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งได้เกิดเพลิงไหม้เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ย้ายกองถังที่ถูกเพลิงไหม้โดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้กากของเสียจากถังรั่วไหล ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำสาธารณะ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีจึงสั่งระงับการกระทำดังกล่าว พร้อมให้ดำเนินการขนย้ายเร่งด่วนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยใช้รถบรรทุกกากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ รวมจำนวน 3 คัน น้ำหนักรวม 62.5 ตัน

ทั้งนี้ กรอ. กำกับการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยเครื่องมือทางกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเร่งรัดเคลื่อนย้ายภาชนะปนเปื้อนและดินปนเปื้อนทั้งหมดในบริเวณที่มีการหกรั่วไหลของเสียออกจากพื้นที่เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ภายใน 60 วัน พร้อมกันนี้ กรอ. ได้ควบคู่จัดทำรายละเอียดขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกลาง ซึ่งคาดว่าใช้วงเงินประมาณ 70 ล้านบาท แบ่งเป็นสำหรับกำจัดของเสียตกค้าง ราว 40 ล้านบาท และสำรวจการปนเปื้อนที่เป็นแหล่งแพร่กระจายมลพิษ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ตลอดจนช่วยเหลือเยียวยาสุขภาพอนามัยของผู้ได้รับผลกระทบ ราว 30 ล้านบาท ส่วนในระยะที่ 2 จะจัดทำรายละเอียดขอรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ยังไม่สามารถประเมินวงเงินได้ เนื่องจากต้องวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจจากระยะที่ 1 อย่างไรก็ตาม ภายหลังการฟื้นฟู กรอ. จะฟ้องร้องเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดจากบริษัทฯ ซึ่งจะยกกรณีนี้เป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการประกอบกิจการ ต้องไม่สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและประชาชน

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรอ. #DIW #กระทรวงอุตสาหกรรม #อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี #ราชบุรี #แวกซ์กาเบ็จ #บริษัทแวกซ์กาเบ็จรีไซเคิลเซ็นเตอร์จำกัด #กากอุตสาหกรรม