You are currently viewing 🏃‍♀️รมว.ปุ้ย ปลื้มกระแสดีนครศรีฯ ประชาชนร่วมตระหนักถึงการรักษ์โลก ผ่านกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net zero 🌊🏝🌎

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net zero” เพื่อปกป้องโอโซนและสุขภาพ กระจาย 4 ภูมิภาค เพื่อร่วมมือกันรณรงค์ปกป้องโลก ปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน และลดโลกร้อน ปลุกกระแสให้คนไทยตระหนักถึงการรักษ์โลก รักโอโซนผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการวิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ พร้อมจิตอาสาเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

กิจกรรมเดิน-วิ่ง “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net zero” ที่ถนนชายทะเลเขาพลายดำ จ.นครศรีธรรมราช โดยมี น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน นางสาววราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ หัวหน้าโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน จากธนาคารโลก ร่วมกล่าวความร่วมมือ และศิลปินดารา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

🔸ล่าสุด (วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566) มีการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net zero” ที่ถนนชายทะเลเขาพลายดำ จ.นครศรีธรรมราช โดยมี น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน นางสาววราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ หัวหน้าโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน จากธนาคารโลก ร่วมกล่าวความร่วมมือ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารจากจังหวัดนครศรีธรรมราช, คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโอโซน แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ในการตระหนักรับรู้ถึงความสำคัญของชั้นบรรยากาศโอโซน เพื่อปกป้องโลกจากรังสีอัลตราไวโอเลต และกระตุ้นการรับรู้ถึงปัญหาโอโซน รวมทั้งร่วมกันรณรงค์ลดโลกร้อน ขณะเดียวกันมีกิจกรรมส่งมอบกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้นให้แก่ชุมชน นักวิ่ง และผู้สนใจ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และส่งมอบ “ซั้งกอ” หรือบ้านปลาจากทางมะพร้าวจำนวน 60 กอ ให้แก่ชาวประมง เพื่อนำไปอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ให้สัตว์ทะเลต่อไป

มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เป็นจำนวนมาก

📌นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทย ให้รับผิดชอบในการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล โดยได้รับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากกองทุนพหุภาคี จำนวนเงินกว่า 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านธนาคารโลกในการดำเนินโครงการลดและเลิกใช้ สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือสารเอชซีเอฟซี ซึ่งเป็นสารทำลายชั้นบรรยากาศ โอโซน ที่ประเทศไทยจะต้องเลิกใช้ภายในปี พ.ศ. 2573 สำหรับการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Walk & Run for Ozone & Climate 2065 Net Zero” ใน 4 ภูมิภาค จัดมาแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ จ.ตรัง เมื่อวันที่7 ตุลาคม 2566 ที่ท่าเรือหาดปากเมง / จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม / จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่ปางช้างแม่แตง ทั้ง 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 3,000 คน และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่ถนนชายทะเล เขาพลายดำ จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน กิจกรรมเดิน-วิ่ง “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net Zero” แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น Fun Run ระยะทาง 5 กม. และรุ่นมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม. มีเงินรางวัลรวม 50,000 บาท

รมว.ปุ้ย พร้อมคณะผู้บริหารฯ และภาคส่วน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อน ในกิจกรรมส่งมอบ “ซั้งกอ” หรือบ้านปลาจากทางมะพร้าวจำนวน 60 กอ ให้แก่ชาวประมง และกิจกรรมส่งมอบกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้นให้แก่ชุมชน นักวิ่ง และผู้สนใจ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

🟣ขณะที่ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน #อุตสาหกรรมแฟร์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ตลาดเสาร์อาทิตย์ ถนนพัฒนาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในกิจกรรมเดิน-วิ่งและ #กิจกรรมจิตอาสา ในครั้งนี้ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับจากผู้สนใจเป็นอย่างดี มีรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ชนะการแข่งขัน ตลอดเส้นทาง จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัย มีทีมงานคอยอำนวยความสะดวกให้นักวิ่งทุกคน ในนามของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอขอบคุณหน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน กิจกรรมที่ผ่านมาในอดีตมีผลช่วยป้องกันไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปัจจุบันสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียส ขั้นต่อไปคือ การลดและเลิกใช้สารควบคุมภายใต้พิธีสารมอนทรีออล จะช่วยลดการเพิ่มขึ้น ของอุณหภูมิโลกได้อีก 0.5 องศาเซลเซียส ภายในสิ้นศตวรรษที่ 21 จากเป้าหมาย 1.5 องศาเซลเซียสภายใต้ข้อตกลงปารีส จากการดำเนินการที่ผ่านมา ผู้ประกอบการที่ได้รับความช่วยเหลือปรับเปลี่ยนไปใช้สารทดแทน สามารถเปลี่ยนเทคโนโลยีไปใช้สารทดแทนที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ทำให้โลกร้อนต่ำลงหรือเป็นศูนย์

🚩Download ไฟล์ภาพบรรยากาศงานเดิน-วิ่ง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 :
https://drive.google.com/drive/folders/1-5SBfAegdQApCzb1_hhLbN4Be00LiQ6-และ

https://drive.google.com/drive/folders/1-pLJGDmswA8_DtkOeoldqh4Z7aVPAC0x

🏃🏼♀️สำหรับสนามสุดท้าย ที่กรุงเทพมหานคร ในกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Walk & Run for Ozone & Climate 2065 Net Zero” ท่านที่ลงทะเบียนแล้ว ไปพบกันในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ สวนเบญจกิติ (สวนโรงงานยาสูบ) #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางFacebook : กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ Facebook : Ozone Protection Unit of Thailand