You are currently viewing กรมโรงงานฯ จับมือ กทม. ร่วมปรับปรุงผังเมืองกรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าพบประชุมหารือร่วมกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
การหารือร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อหารือในประเด็นการแก้ไขปัญหาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครกับการประกอบกิจการโรงงาน อาทิ โรงงานผสมคอนกรีต, โรงงานที่มีผลกระทบต่ำและความจำเป็นต้องให้บริการในพื้นที่ ให้สามารถตั้งโรงงานได้ นอกจากนี้จะหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตและขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในเขตพื้นที่กรุงเทพฯด้วย โดยจะมีการกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานให้มีความชัดเจนและจะมีการบังคับใช้กฎหมายภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรุงเทพมหานครจะตั้งคณะทำงานเพื่อประสานการทำงานร่วมกัน
#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #diw #กระทรวงอุตสาหกรรม #กรุงเทพมหานคร