ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมสัมมนา“โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม)” ด้วยความร่วมมือ ระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

คลิก รายละเอียด