กรมโรงงานฯ คลอดประกาศ “การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566” นำหลักการ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย มาใช้เต็มรูปแบบ มีผล 1 พ.ย. นี้

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ออกประกาศก … อ่านเพิ่มเติม กรมโรงงานฯ คลอดประกาศ “การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566” นำหลักการ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย มาใช้เต็มรูปแบบ มีผล 1 พ.ย. นี้