You are currently viewing 🏭 กรมโรงงานฯ จับมือ พิสูจน์หลักฐานตำรวจ เข้าตรวจสอบสารโซเดียมไซยาไนด์ ด่านศุลกากรสุวรรณภูมิ เร่งดำเนินคดีเอาผิดผู้นำผ่านไม่ขออนุญาต

⚙️🧪วันนี้ (17 มีนาคม 2566) นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ ชุมคง และนางสาววิชชุดา ฤกษ์สงเคราะห์ เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย พร้อมเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมตรวจสอบสารโซเดียมไซยาไนด์ที่ได้ดำเนินการอายัดไว้ ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

👮👮‍♀️กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เข้าพื้นที่ตรวจนับ “สารโซเดียมไซยาไนด์” (Sodium Cyanide) น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ซึ่งเป็นสารเคมีควบคุมพิเศษตามกฎหมายของกรมโรงงานฯ ที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน โดยได้ประสานกองพิสูจน์หลักฐาน เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนโดยละเอียด และส่งมอบให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เร่งนำส่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เพื่อนำผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการมาดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำผ่านต่อไป

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรอ. #DIW #กระทรวงอุตสาหกรรม #MIND #กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย #ศุลกากรสุวรรณภูมิ #พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการ #กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด #สารโซเดียม