รายชื่อเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับการประกาศตาม ม.30 แห่ง พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535

ลำดับที่/ชื่อ

ที่ตั้งโครงการ

สถานที่ติดต่อ

พื้นที่โครงการ/ไร่

โรงงานในเขต

1. เขตประกอบการอุตสาหกรรม กลุ่มโรงงานฟอกหนัง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2536) ลงวันที่ 29 เมษายน 2536 ถ.สุขุมวิท กม.30 กม.34 ต.ท้ายบ้าน ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270โทร. 0 2703 8886, 0 2703 8878 โทรสาร : 0 2703 8431 www.thaitanning.org สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 226 หมู่ 1 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 0 2703 9009-10, 0 2703 8878 โทรสาร : 0 2703 8431 www.thaitanning.org 910 ดูรายชื่อ กม.30
ดูรายชื่อ กม.34
2. เขตประกอบการอุตสาหกรรม บึงโคล่อินเตอร์ซิตี้ร่วมทุน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2536) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2536 3/1 หมู่ 9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี ลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร. 0 2543 5169-70 โทรสาร : 0 2543 5121 บริษัท บึงโคล่ อุตสาหกรรมจัดสรร จำกัด 3/1 หมู่ 9 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี-ลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร. 0 2543 5169-70 โทรสาร : 0 2543 5121 141 ดูรายขื่อ
3. เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไทยซัมมิท ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2536) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2536 4/3 ถ.บางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการโทร. 0 2325 8099โทรสาร : 0 2337 0276 บริษัท ไทยซัมมิท โอโต้พาร์ท อินดัสตรี จำกัด 4/3 ถ.บางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ www.thaisummit.co.th 171 ดูรายชื่อ
4. เขตประกอบการอุตสาหกรรม เครือซิเมนต์ไทย สระบุรี ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 21 มกราคม 2537 ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 1 กันยายน 2538 111 หมู่ 7 ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 โทร. 0 3637 3333-5 โทรสาร : 0 3637 3226 www.siamland.net บริษัท เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10110 โทร. 586-2234-5 โทรสาร : 587-0694 www.siamland.net 3,491 ดูรายชื่อ
ดูรายชื่อ
5. เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนหนองบอน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2537 19/3 หมู่ที่ 2 ต.พานทอง อ.พานทอง อ.บ้านเก่า (บ้านมอญ) จ.ชลบุรี บริษัท สวนหนองบอน จำกัด 109 ม.8 ถ.บางนา-ตราด กม. 2.5 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร 0 2398 0027 ต่อ 1614 โทรสาร : 0 2399 2446 765 ดูรายชื่อ
6. เขตประกอบการอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2537 60 หมู่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร. 03889 1151-3, 0 3889 1156-7 โทรสาร : 03889 1150 บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด 999/2 หมู่ 6 ศรีเจริญวิลล่า ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10271 โทร 0 2398 5321-4 โทรสาร : 0 2398 5320 1,341 ดูรายชื่อ
7. เขตประกอบการอุตสาหกรรม แอล พี เอ็น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 7 เมษายน 2537 199 หมู่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร 0 2815 4965-8 โทรสาร : 0 2425 8305 อาคารเล้าเป้งง้วน 333 ซ.เฉยพ่วง ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2618 8000 โทรสาร : 0 2618 8150 186 ดูรายชื่อ
8. เขตประกอบการอุตสาหกรรม บางบอนมินิแฟคตอรี่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 11 เมษายน 2537 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ บริษัท บางบอนมินิแฟคตอรี่ จำกัด 679/48-49 ซ.ร่วมสุข ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร. 0 2465 1319 , 0 2465 0040 โทรสาร : 0 2466 3294 71 (ยังไม่มีการพัฒนา)
9. เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 20 เมษายน 2537 ต.เชิงเนิน ต.กะพง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 0 3861 1333 , 0 3861 3571-80 โทรสาร : 0 3861 2812-3 www.irpc.co.th บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส ซอยเฉยพ่วง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0 2649 7000 4,335 ดูรายชื่อ
10. เขตประกอบการอุตสาหกรรม วงแหวนชัชวาลแฟคตอรี่ และวงแหวนแสงประทีป ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 25 เมษายน 2537 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร 0 2416 0456, 0 2416 0253 โทรสาร : 0 2897 3402 บริษัท วงแหวนแสงประทีป จำกัด 16/789 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร. 0 2416 0253, 0 2416 0456 โทรสาร : 0 2897 3402 327 ดูรายชื่อ
11. เขตประกอบการอุตสาหกรรม แก่งคอย(ทีพีไอ) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 ถ.อดิเรกสาร ต.เตาปูน อ.แก่งคอย ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระบุรี 18260 บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน) อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ 26/56 ตึก TPI ถ.จันทร์ตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2678 5000, 0 2678 5100 โทรสาร : 0 2678 5001-5 www.tpigroup.co.th 1,589 (ยังไม่มีการพัฒนา)
12. เขตประกอบการอุตสาหกรรม กบินทร์บุรี ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2537 ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2540 444 หมู่ 1 ถ.กบินทร์-โคราช (สาย 304) ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทร. 0 3720 4337-44 โทร : 0 3720 4345 บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด 77/84 อาคารสินสาธร ชั้น 21 ถ.กรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0 2440 0900-3 , 0 2440 0120 โทรสาร : 0 2440 0904 http://www.kabinburi.com 2,563 ดูรายชื่อ
13. เขตประกอบการอุตสาหกรรม ซันโยฉะเชิงเทรา ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2537) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2537 28/3 ม.1 ซ.วัดหนาม ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร 0 3859 3270-308 โทรสาร : 0 3859 3261 19 ซ.อุดมสุข (103) ถ.สุขุมวิท แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0 2301 2400 โทรสาร : 0 2398 4708 www.sue.co.th, www.sanyosue.com 233 ดูรายชื่อ
14. เขตประกอบการอุตสาหกรรม แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 196 ถ.พหลโยธิน กม.68 ต.ชะแมบ ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทร. 0 3572 1520-3 โทรสาร : 0 3527 1115 www.factoryland.co.th บริษัท วังจุฬาเรียลเอสเตท จำกัด 196 ถ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา 13170 โทร. 0 3572 1520-3 โทรสาร : 0 3527 1115 www.factoryland.co.th 130 ดูรายชื่อ
15. เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 4 เมษายน 2538 119 หมู่ 4 ถ.ปลวกแดง-วังตาผิน-สะพานสี่ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร 0 3895 5068 โทรสาร : 0 3895 5068 บริษัท จี.เค.แลนด์ จำกัด 129 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0 2643 0812, 0 2643 0828 ต่อ 694 โทรสาร : 0 2247 7924 891 ดูรายชื่อ
16. เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2538 ถ.ทางหลวงหมายเลข 202 (บัวใหญ่-ชัยภูมิ) ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440 บริษัท พัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด 889 ตึกไทย ซี.ซี.ชั้น 29 ถ.สาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2210 0853 ต่อ 1111 โทรสาร : 0 2675 8318 5,521 (ยังไม่มีการพัฒนา)
17. เขตประกอบการอุตสาหกรรม สินรัตนสตีล ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2538 113/1 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 0 3821 3996 โทรสาร : 0 3821 3996 บริษัท สินรัตนสตีล จำกัด 20/13 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2415 3285, 0 2416 6202 โทรสาร : 0 2415 3285 330 (ยังไม่มีการพัฒนา)
18. เขตประกอบการอุตสาหกรรม ปราจีนอินดัสเตรียลปาร์ค ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2538 38 หมู่ 1 ถ.ประจันตคาม-ศรีมหาโพธิ์ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25110 โทร 0 3729 1678 บริษัท เอกธาตรี จำกัด 2357 ชั้น 1 อาคาร FBT สปอร์ตคอมเพล็กซ์ ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร 0 2718 4700-44 ต่อ 2147 โทรสาร : 0 2718 4769-70 1,436 (ยังไม่มีการพัฒนา)
19. เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไทยซูซูกิ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2538) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2538 31/1 ถ.รังสิต-องครักษ์ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร 0 2533 1160-9 โทรสาร : 0 2549 8221 www.thaisuzuki.co.th บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด 31/1 ถ.รังสิต-องครักษ์ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0 2533 1160-9 โทรสาร : 0 2549 8221 www.thaisuzuki.co.th 199 ดูรายชื่อ
20. เขตประกอบการอุตสาหกรรม อัลฟา เทคโนโพลิส ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 ต.บางเตย ต.วังตะเคียน ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 บริษัท อัลฟา เทคโนโพลิส จำกัด 403 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร 0 2984 1300 ต่อ 600 โทรสาร : 0 2984 1327 1,329 ดูรายชื่อ
21. เขตประกอบการอุตสาหกรรม เครือซิเมนต์ไทย ระยอง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2541 222 หมู่ 10 ถ.บ้านค่าย-หนองละลอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทร. 0 3889 2222-3 โทรสาร : 0 3889 2224 บริษัท ระยองที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร.0 2586 2234-5 ,0 2586 2693 โทรสาร : 0 2587 0694 www.siamland.net 3,551 ดูรายชื่อ
22. เขตประกอบการอุตสาหกรรม โรจนะ ระยอง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2546) ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2546 3/7 หมู่ 2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง กม.57 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทร.0 3896 1868 , 0 3896 1870-3 โทรสาร :0 3896 1875 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 32/32 อาคารชิโนไทย ชั้น 11 ถ.อโศก แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2259 2402-3 โทรสาร : 0 2259 2394 www.rojana.com 2,080 ดูรายชื่อ
23.เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ใกล้โครงการเคหะเมืองใหม่บางพลี ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด 1 ซ.ลาดพร้าว 80 ต.ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.0 2932 7227 โทรสาร : 0 2932 7230 www.bkkfreetradezone.com 993 ดูรายชื่อ
24.เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2548 999 ถนนมิตรภาพ กม.231 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โทร 0 4429 1333 โทรสาร 0 4429 1723 www.navanakorn.co.th บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) 999 ถนนมิตรภาพ กม.231 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โทร 0 4429 1333 โทรสาร 0 4429 1723 www.navanakorn.co.th 1,567 ดูรายชื่อ
25. เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2549) ลงวันที่ 4 กันยายน 2549 ตำบลคานหาม ตำบลธนู ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210โทร. 0 3533 0000-8 โทรสาร: 0 3533 0009 www.rojana.com บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด 32/32 อาคารชิโนไทย ชั้น 11 ถ.อโศก สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2259 2402-3 โทรสาร : 0 2259 2394 3,675 109 www.rojana.com 3,675 ดูรายชื่อ
** สามารถ Click ที่จำนวนโรงงานเพื่อดูรายละเอียด

<<<กลับไปหน้าเดิม