รายชื่อเขตชุมชนอุตสาหกรรมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมสนับสนุน

ลำดับที่/ชื่อ

ที่ตั้งโครงการ

สถานที่ติดต่อ

พื้นที่โครงการ/ไร่

จำนวนโรงงาน

1. ชุมชนอุตสาหกรรม นครินทร์อินดัสเตรียล พาร์ค ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 6 ก.ย. 2539 ถ. ทางหลวงหมายเลข 3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โทร. 0 3896 1713-4
บริษัท เกษตรพัฒนามันสำปะหลัง จำกัด 121/49 ชั้น 11 อาคาร อาร์.เอส.ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10130 โทร. 0 2641 2616-8 465 3
2. ชุมชนอุตสาหกรรม เอส.เอส.พี อินดัสเตรียลพาร์ค
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ลงวันที่ 19 พ.ค.2540
ถ.ทางหลวงหมายเลข 3143
ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง 21120
โทร. 0 3886 9198-99
บริษัท เอส.เอส.พี.พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตึก SSP 555 สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2381 8726-9
FAX : 0 2381 8730
1,260 (ชลอ
โครงการ)
3. ชุมชนอุตสาหกรรม พานทอง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 ม.ค.2541 ณ ทางหลวงหมายเลข 3127 กม.ที่ 3-4 ถนนสายปุนเถ้าม้า-พานทอง ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 บริษัท พานทองเกษม จำกัด 41/8 ซอยนอกเขต ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร 0 2681 4807
FAX : 0 2681 4805
763 (ชลอ
โครงการ)
4. ชุมชนอุตสาหกรรม ทุนเท็กซ์ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 11 ม.ค.2543 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง และ ต.นิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180
โทร. 0 3896 8626-33
บริษัท ทุนเท็กซ์ จำกัด 54 อาคารบีบี ชั้น 18 ซอยสุขุมวิท 21 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2260 8020-41
1,497 (ชลอ
โครงการ)
5. ชุมชนอุตสาหกรรม ไอ.พี.พี.
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 30 ต.ค.2543
111/2 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3376 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่
กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทร. 0 3889 3598-9
โทรสาร : 0 3889 3611
บริษัทไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด 770 หมู่ที่ 6 ถ.เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 0 2383 6599
395 4
6. ชุมชนอุตสาหกรรม อินทรา
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 6 ส.ค.2544
ทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะอิน-นครสวรรค์) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 บริษัทสวนอุตสาหกรรม อินทรา จำกัด 187/1 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2651 9141-2, 0 2254 4550-9 ต่อ 176 , 177 โทรสาร : 0 2651 9143
992 2
7. ชุมชนอุตสาหกรรม โครงการสุธาวี มินิแฟค บริษัท คอมฟอร์ด ลิฟวิ่ง จำกัด
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 31 ต.ค.2544
ทางหลวงหมายเลข 3117 กม.5 (ถนนปาณวิถี) ตำบลบางเพรียง
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
บริษัท คอมฟอร์ด ลิฟวิ่ง จำกัด ทางหลวงหมายเลข 3117 กม.5 (ถนนปาณวิถี) ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
โทร. 0 2755 4322-24
55 50
8. ชุมชนอุตสาหกรรม บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 7 เมษายน 2547
ตำบลนาดี อำเภอเมือง และ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท สุรากระทิงแดง(1988) จำกัด
8 ถ.เศรษฐกิจ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3483 021532
310 2
9. ชุมชนอุตสาหกรรม บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547
ถนนบางนา-ตราด กม.20
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 1760 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
โทร. 0 2742 8000 0 2742 9000
โทรสาร 0 2742 7900
131 2
10. ชุมชนอุตสาหกรรม บริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด
105 ถนนบางนา-ตราด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
65 1

<<<กลับไปหน้าเดิม