ข้อมูลเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตาม ม.30 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 จำนวน 26 เขตประกอบการอุตสาหกรรม

ลำดับที่

วันที่ประกาศเขตอุตสาหกรรม

ชื่อเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

จำนวนโรงงาน

เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตารางวา)

ประกาศเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ประกาศขยายเขตประกอบการอุตสาหกรรม

EIA/EHIA

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบฯ

หมายเหตุ

โรงงานในเขต

1. 29 เม.ย. 2536 เขตประกอบการอุตสาหกรรม กลุ่มโรงงานฟอกหนัง ท้ายบ้าน บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 183 910 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/083/72.PDF - - - มีการกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานในแต่ละเขตประกอบการ ดูรายชื่อ กม.30
ดูรายชื่อ กม.34
2. 22 พ.ย. 2536 บึงโคล่อินเตอร์ซิตี้ร่วมทุน ลำผักชี ลำต้อยติ่ง โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพฯ 48 141 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/E/004/6.PDF - - - - ดูรายขื่อ
3. 1 ธ.ค. 2536 ไทยซัมมิท บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 17 171 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/E/004/7.PDF - - - - ดูรายชื่อ
4. 21 ม.ค. 2537 เครือซีเมนต์ไทย (WHA) หนองปลิง หนองปลาหมอ บัวลอย คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี 87 3,491 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/E/012/21.PDF http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/079/20.PDF http://eiadoc.onep.go.th/download/40/03/3321.pdf 10 ก.พ. 40 เดิมประกาศเนื้อที่ประมาณ 2,737 ไร่ ประกาศเพิ่มเนื้อที่ปะมาณ 754 ไร่ รวมเป็น 3,491 ไร่ ดูรายชื่อ
ดูรายชื่อ
5. 21 ก.พ. 2537 เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนหนองบอน พานทอง บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 9 765 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/E/015/8.PDF - - - - ดูรายชื่อ
6. 15 มี.ค. 2537 สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค มาบยางพร ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 64 1,341 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/E/018/9.PDF - http://eiadoc.onep.go.th/download/39/04/4229.pdf 7 มี.ค. 39 - ดูรายชื่อ
7. 7 เม.ย. 2537 แอล พี เอ็น ในคลองบางปลากด ปากคลองบางปลากด สมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 6 189 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/035/15.PDF - - - - ดูรายชื่อ
8. 11 เม.ย. 2537 บางบอนมินิแฟคตอรี่ บางบอน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ - 71 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/035/16.PDF - - - - (ยังไม่มีการพัฒนา)
9. 20 เม.ย. 2537 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เชิงเนิน ตะพง บ้านแลง เมือง ระยอง 46 5518 ไร่ 2 งาน 70.78 ตารางวา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/042/31.PDF http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/135/T 0005.PD http://eiadoc.onep.go.th/eialibrary/2industry/56/56_12163_1.pdf 4 ก.ย.56 เดิมประกาศเนื้อที่ประมาณ 4335 ไร่ ประกาศเพิ่มเนื้อที่ 1183 ไร่ 2 งาน 70.78 ตร.วา รวมเป็น 5518 ไร่ 2 งาน 70.78 ตร.วา ดูรายชื่อ
10. 25 เม.ย. 2537 วงแหวนชัชวาลแฟคตอรี่และวงแหวนแสงประทีป ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 286 327 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/042/32.PDF - - - - ดูรายชื่อ
11. 12 พ.ค. 2537 ไม่ระบุชื่อเขตประกอบการ เตาปูน แก่งคอย บ้านแก้ง เมืองสระบุรี สระบุรี (ยังไม่มีการพัฒนา) 1589 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/048/5.PDF - - - - (ยังไม่มีการพัฒนา)
12. 8 พ.ย. 2537 กบินทร์บุรี หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 80 2563 ไร่ 82 ตร.วา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/E/055/22.PDF http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/106/29.PDF http://eiadoc.onep.go.th/download/45/05/5207.pdf 24 เม.ย.45 เดิมประกาศเนื้อที่ประมาณ 1799 ไร่ ประกาศเพิ่มเนื้อที่ 764 ไร่ 82 ตร.วา ดูรายชื่อ
13. 29 พ.ย. 2537 ซันโยฉะเชิงเทรา คลองอุดมขจร เมือง ฉะเชิงเทรา 4 233 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/E/059/20.PDF - - - - ดูรายชื่อ
14. 23 ก.พ. 2538 แฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย ชะแมบ วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 69 130 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/E/007/6.PDF - - - - ดูรายชื่อ
15. 4 เม.ย. 2538 จี.เค.แลนด์ ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 9 891 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/033/75.PDF - http://eiadoc.onep.go.th/eialibrary/2industry/39/w39_16300.pdf 10 ต.ค. 2539 - ดูรายชื่อ
16. 19 มิ.ย. 2538 สินรัตนสตีล คลองตำหรุ เมือง ชลบุรี (ยังไม่มีการพัฒนา) 330 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/E/024/37.PDF - - - - (ยังไม่มีการพัฒนา)
17. 27 มิ.ย. 2538 ปราจีนอินดัสเตรียลปาร์ค ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี (ยังไม่มีการพัฒนา) 1436 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/059/10.PDF - - - - (ยังไม่มีการพัฒนา)
18. 30 มิ.ย. 2538 ไทยซูซูกิ บึงยี่โถ ธัญญบุรี ปทุมธานี 1 199 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/059/11.PDF - - - - ดูรายชื่อ
19. 6 ก.ค. 2538 เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โนนสำราญ แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา (ยังไม่มีการพัฒนา) 5521 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/054/22.PDF - - - - (ยังไม่มีการพัฒนา)
20. 1 พ.ย. 2539 อัลฟาเทคโนโพลิส บางเตย วังตะเคียน คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงทรา ฉะเชิงเทรา ไม่มีข้อมูล 1329 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/089/17.PDF - - - ให้ประกอบกิจการเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่มีการพัฒนา)
21. 20 ก.ค. 2541 เครือซีเมนต์ไทย (WHA) หนองระลอก บ้านค่าย ระยอง 45 3551 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/E/065/11.PDF - http://eiadoc.onep.go.th/download/41/07/9453.pdf 28 พ.ค.2541 - ดูรายชื่อ
22. 27 ส.ค. 2546 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 31 2080 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00131376.PDF - http://eiadoc.onep.go.th/eialibrary/2industry/58/F58_15010.pdf 1 ก.ค. 2558 19 มกราคม 2550 ปรับลดพื้นที่ เหลือ 1,788 ไร่ ดูรายชื่อ
23. 24 มิ.ย. 2547 ชัยนันท์-บางพลี บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 77 993 ไร่ 1 งาน 86 ตรว. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00144393.PDF - http://eiadoc.onep.go.th/download/45/01/1091.pdf 4 ม.ค 2545 - ดูรายชื่อ
24. 20 มิ.ย. 2548 นวนคร นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 24 1,567 ไร่ 25.8 ตรว. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00168351.PDF - http://eiadoc.onep.go.th/eialibrary/2industry/47/47_9437.pdf 16 ส.ค. 2547 - ดูรายชื่อ
25. 4 ก.ย. 2549 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ คานหาม ธนู อุทัย สุทัย พระนครศรีอยุธยา 174 3675 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/E/105/6.PDF - http://eiadoc.onep.go.th/eialibrary/2industry/54/54_5522_1.pdf 27 เม.ย. 2554 (EIAระยะที่ 1-6) ดูรายชื่อ
26. 9 ต.ค. 2563 เขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี - 724 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/297/T_0007.PDF - -- - - (ยังไม่มีการพัฒนา)

เขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ประกาศยกเลิกแล้ว

ลำดับที่

วันที่ประกาศเขตอุตสาหกรรม

ชื่อเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

จำนวนโรงงาน

เนื้อที่(ไร่-งาน-ตารางวา)

ประกาศเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ประกาศขยายเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ประกาศยกเลิกเขตประกอบการอุตสาหกรรม

EIA/EHIA

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบฯ

หมายเหตุ

1. 30 มิ.ย. 38 แอล พี เอ็น มินิแฟคตอรี่ บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ - 49 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/059/12.PDF - http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/032/6.PDF - - ประกาศยกเลิกเขตประกอบการอุตสาหกรรม
** สรุปข้อมูล เดือนกันยายน 2563

<<<กลับไปหน้าเดิม