“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

พอเพียง
วินัย
สุจริต
จิตอาสา
เนƒเธซเธกเนˆ
pin ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ตำแหน่งเนƒเธซเธกเนˆ
pin ขอเชิญเข้าร่วมงาน Manufacturing Transformation (MATRA) Thailand 2021 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงนุช พัทยา (NICE Pattaya) จังหวัดชลบุรี เนƒเธซเธกเนˆ
pin ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Thailand Oil & Gas Roadshow 2021 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30-17.00 น. ณ ห้องสร้อยเพชร 1-3 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง เนƒเธซเธกเนˆ
pin ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของปี พ.ศ. 2561-2563 โดยรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2202 4164 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ prtr.2564@gmail.com
เนƒเธซเธกเนˆ
pin ขอเชิญชวนผู้แทนไทยสมัครเข้าร่วมทำหน้าที่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษาและการเข้าถึง และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ขององค์การห้ามอาวุธเคมี (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons: OPCW)เนƒเธซเธกเนˆ
pin ประชาสัมพันธ์ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" เนƒเธซเธกเนˆ
pin ขอความร่วมมือในการลดปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน และไฟล์แนวทางการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ขาดแคลนน้ำเนƒเธซเธกเนˆ
pin ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานรายงานผลการตรวจหาเชื้อโรคเชิงรุกของเชื้อ COVID-19 ของผู้ประกอบการภาคเอกชนเนƒเธซเธกเนˆ
pin ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานเนƒเธซเธกเนˆ
pin แบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัยเนƒเธซเธกเนˆ
-->