“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****

web counter
นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม”
         วันที่จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมี นายภัทรพล ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

         การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (EMS-DIW) ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน