“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****

web counter
นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม
        วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายศุภกิจ บุญศิริ และนายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการในด้านต่าง ๆ โดยที่ประชุมฯ ได้แจ้งถึงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 243/2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้ดูแลจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้แจ้งกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ วัดคฤหบดี แขวงบางยี่ชัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ รวมถึงตารางการจัดสรรสลากบำรุงสภากาชาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2563  ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม