“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****

web counter
นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”
         วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” โดยมีนายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประธาน นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วม ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบและแนวทางการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 5 ผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบ Clearing House ในพื้นที่นำร่องจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ผลการศึกษากระบวนการจัดการซากฯ จะเป็นแนวทางประกอบการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยกรมควบคุมมลพิษ