“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****

web counter
นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เรื่อง เก็บวัตถุอันตรายอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย
           วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เรื่อง เก็บวัตถุอันตรายอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย โดยมี นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กล่าวรายงาน ในการนี้ คุณจรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเก็บรักษาสารเคมี จากบริษัท ลอยด์ เคมิคอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายแก่บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้บุคลากรเฉพาะฯ ได้รับทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเก็บรักษาวัตถุอันตรายให้ถูกต้องและปลอดภัย ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม