“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
          วันอังคารที่ 14 กันยายน  2564 เวลา 09.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม โดย กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน พร้อมด้วยผู้ประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
           การจัดงานในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในโรงงานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนาโนหรือนาโนเทคโนโลยี สนับสนุนการใช้มาตรฐานความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีและการประเมินความเสี่ยงในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนาโน