“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ใน กรอ. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ใน กรอ. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 "กิจกรรม KM Sharing Day" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
         การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในองค์กรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน และมุ่งสู่การพัฒนาการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล