“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็น "เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม"
 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.45 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็น "เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม" ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2564 (ภายใต้โครงการถอดบทเรียนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พร้อมด้วย อุตสาหกรรมจังหวัดพื้นที่กลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ระยะที่ 2 และ 3 จำนวน 35 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้นดาดฟ้า อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
        การจัดเปิดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่จังหวัดเป้าหมายการพัฒนา ระยะที่ 2 และ 3 อีกจำนวน 24 จังหวัด รวมมีพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระยะที่ 1 ถึง 3 จำนวนทั้งสิ้น 39 จังหวัด 53 พื้นที่ และตามเป้าหมายของประเทศไทยต้องมีเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไม่น้อยกว่า 40 พื้นที่ ภายในปี 2579