“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังและให้ความเห็นต่อร่างรายงานฉบับสุดท้ายของแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับระบบทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรม
         วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังและให้ความเห็นต่อร่างรายงานฉบับสุดท้ายของแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับระบบทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่เชิงพาณิชย์ในประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และผู้แทนธนาคารโลกเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบร่างรายงานฉบับสุดท้ายของแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับระบบทำความเย็นในภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่เชิงพาณิชย์ในประเทศ รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานโครงการความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น ภายใต้พิธีสารมอนทรีออลฉบับแก้ไข ณ ห้องประชุม 512 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม