“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง
          วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง โดยใช้หลักการ 3Rs และ KAIZEN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายประสม ดำรงพงษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ คำแนะนำ และการประยุกต์ใช้หลักการ 3Rs และ KAIZEN ภายในโรงงาน ส่งเสริมให้โรงงานสามารถปฏิบัติได้จริงในการแก้ไขปรับปรุงการจัดการของเสียให้สอดคล้องตามกฎหมาย ลดการฝังกลบของเสียมุ่งสู่สังคมปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร