“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมพิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
       วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ นายศุภกิจ บุญศิริ นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมพิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม