“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมการกำหนดนโยบายและแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย (Self-Declaration)
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมการกำหนดนโยบายและแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย (Self-Declaration) โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย  ระยะเวลาการเสนอรายงานผลปฏิบัติการตามกฎหมาย  การให้คำรับรองรายงานของผู้ตรวจสอบเอกชน และกระบวนการตรวจสอบแบบรายงานที่ส่งเข้ากรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม