“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม Kick off โครงการความร่วมมือด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย กับกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น
                  วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม Kick off โครงการความร่วมมือด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย กับกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมมือและสนับสนุนการทำงานภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการบริหารจัดการกากของเสียภาคอุตสาหกรรม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม