“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลวัตถุอันตรายด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่1/2564
          วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวีระกิตติ์  รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลวัตถุอันตรายด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่1/2564  โดยมีนางสาวรัตนา  รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย นายธีรทัศน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา 1.กำหนดกรอบแผนการเชื่อมโยงข้อมูลการอนุญาตวัตถุอันตรายระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  2.การดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการอนุญาตวัตถุอันตรายระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  3.การนำข้อมูลของหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เชื่อมโยงไปใช้ประโยชน์ ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม