“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานเปิดโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เรื่อง Growth Mindset “คุณทำได้มากกว่าที่คุณคิด”
          วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เรื่อง Growth Mindset “คุณทำได้มากกว่าที่คุณคิด” โดยมีนางสุชาดา ดิษยวรรธนะ  เลขานุการกรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคอุตสาหกรรมยุด 4.0 เรียนรู้หลักในการคิดเพื่อการปรับตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการปรับกรอบความคิด ให้บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน เกิดความตระหนักรู้ทั้งงานในส่วนของตนเองและงานส่วนรวม นำไปสู่วิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกรอบวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและภาคอุตสาหกรรม