“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ระเบียบและแนวปฏิบัติการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายวัตถุอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ระเบียบและแนวปฏิบัติการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายวัตถุอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจในข้อกฎหมาย เพื่อสามารถบ่งชี้การกระทำความผิด ฐานความผิดและบทกำหนดโทษต่างๆ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535