“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****

web counter
นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันในการตรวจสอบและจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
       วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันในการตรวจสอบและจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม