“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****

web counter
นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม
                วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ และนายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยที่ประชุมฯ ได้แจ้งกำหนดการเพื่อให้ทุกหน่วยงานเตรียมการ อาทิ การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน การจัดงาน OUTLET เพื่อประชาชน ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรม ในช่วงปลายปี 2563 การบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงแรงงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ วัดคฤหบดี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม อก.1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม