“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****

web counter
นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหากรณีการออกหนังสือรับรองของหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีต/คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับหน่วยงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2563
       วันจันทร์ที่ 21 กันยายน  2563 เวลา 09.00 น. นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหากรณีการออกหนังสือรับรองของหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีต/คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับหน่วยงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพี่อพิจารณาทบทวนและตรวจสอบการออกหนังสือรับรองให้กับหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีต/คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับหน่วยงานก่อสร้างที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 159 ราย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีต/คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับหน่วยงานก่อสร้างชั่วคราว กรณีชะลอหรือมีการยกเลิกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม