!!!โปรดอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาแอบอ้างใดๆ ว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม!!!**** ขอเชิญโรงงานที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ 3Rs-Diw ประจำปี พ.ศ. 2563 ศึกษารายละเอียดได้ที่ Facebook fanpage : 3Rs-Diw2563**** กรมโรงงานอุตสาหกรรม เชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา**** "ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ประจำปี พ.ศ. 2563 ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ecocenter.diw.go.th/csr หรือ โทร. 0 2763 2828 ต่อ 3213" **** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัยและการจำแนกประเภทความอันตรายสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย
         วันจันทร์ที่ 14 กันยายน  2563 เวลา 09.30 น. นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัยและการจำแนกประเภทความอันตรายสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนางสาวนงคราญ สุจริตกิตติกุล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย บุคลากรกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 70 ราย ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
        การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย ให้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย และการจำแนกประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ