"ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ประจำปี พ.ศ. 2563 ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ecocenter.diw.go.th/csr หรือ โทร. 0 2763 2828 ต่อ 3213" **** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 

นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะคณะทำงานปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563
            วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะคณะทำงานปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ผู้บริหาร อุตสาหกรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาการแจ้งชนิดและปริมาณกากอุตสาหกรรมไม่ครบถ้วน ในเอกสาร สก.1 สก.2 สก.3 ปัญหาความเป็นไปได้ในการจัดทำ Mass Balance ปัญหาการแจ้งขนส่งออกนอกบริเวณโรงงานไม่ตรงกับปริมาณที่โรงงานรับกำจัดรับจริงและการลักลอบทิ้งกากไม่ส่งถึงปลายทาง ปัญหาความคืบหน้าในการจัดทำ E-Manifest และ GPS ปัญหาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์รวบรวมกากอุตสาหกรรมเพื่อสะดวกในการรวบรวมขนส่งสำหรับรายเล็กและพื้นที่ที่มีผู้รับกำจัดน้อย เช่น ภาคใต้ และปัญหาโรงงานรับกำจัด (ประเภท 101,105 และ106) ที่แรงม้าต่ำกว่า 50 แรงม้า และปัจจุบันไม่เข้าข่ายเป็นนโยบายจะรับกำจัดของเสียออกจากโรงงานได้หรือไม่และของเสียจากโรงงานที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน (แรงม้าน้อยกว่า 50 แรงม้า) แต่มีของเสียที่คล้ายหรือมีคุณลักษณะของเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมจะกำจัดอย่างไร ณ ห้องประชุม ชุณหะวัณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม