ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2563**** ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความต้องการในการใช้เศษพลาสติกจากต่างประเทศเป็นวัตถุดิบ**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ หยุดให้บริการวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563**** "เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจับมือกองทัพอากาศ บินโดรนตรวจฝุ่น PM2.5 เฝ้าระวังมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด
          วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวพะเยาว์ คำมุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน นายประสม ดำรงพงษ์ วิศวกรเชี่ยวชาญ กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน นายสุพจน์ พินิตกิตติกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน พร้อมข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ ณ หมวดทางหลวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่หนาแน่น เพื่อประสานความร่วมมือกับกองทัพอากาศ นำโดยพลอากาศโทพงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเสนาธิการทหารอากาศสายงานกิจการพลเรือน และโฆษกกองทัพอากาศ  ในการนำร่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ในบรรยากาศ โดยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (UAV) เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ในการลดปัญหามลพิษ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM2.5 ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดที่ได้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะนำไปจัดทำแผนการตรวจกำกับโรงงานบริเวณที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 ในบรรยากาศสูงอย่างเข้มงวดต่อไป