ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความต้องการในการใช้เศษพลาสติกจากต่างประเทศเป็นวัตถุดิบ**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ หยุดให้บริการวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563**** "เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
การประชุมหารือการจัดการเศษพลาสติกจากต่างประเทศ
     วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กรมโรงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดการเศษพลาสติกจากต่างประเทศ ณ ห้องประชุมชุณหะวัน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกำกับตรวจสอบกระบวนการผลิต ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
  1.  การกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานที่ใช้เศษพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศเป็นวัตถุดิบ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
  2.  การตรวจสอบกำลังการผลิตของโรงงาน
  3.  การตรวจสอบการใช้เศษพลาสติกของโรงงาน เพื่อป้องกันการส่งต่อไปยังโรงอื่น