ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2563**** ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความต้องการในการใช้เศษพลาสติกจากต่างประเทศเป็นวัตถุดิบ**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ หยุดให้บริการวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563**** "เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ เรื่อง “การตรวจสอบกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม”
     วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. น นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ เรื่อง “การตรวจสอบกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม”
ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
     ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งน้ำเสีย ขยะ อากาศ หรือเรื่องอื่นๆ ล้วนแล้วแต่มีมาตรฐานหรือค่าปริมาณตัวเลขที่กำหนดไว้บังคับให้ปฏิบัติตามอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นจากการประกอบอุตสาหกรรมที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ยากจะกำหนดเป็นตัวเลขว่ากลิ่นระดับไหนที่จะสร้างปัญหา โดยรองอธิบดีกรมโรงงานฯ ให้สัมภาษณ์ว่า
  1. กรมโรงงานมีการกำหนดค่ามาตรฐานจากการประกอบกิจการของโรงงาน 23 ประเภท โดยออกกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศ
  2.  วิธีการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างจากอากาศจากปล่อยระบาย หรือ จากบริเวณริมรั้วโรงงาน แล้วนำเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบกลิ่น
  3.  การตรวจวัดกลิ่นด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบกลิ่นรบกวนในกลุ่มสารเคมีด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (electronic nose)  หรือ (E nose)
  4.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการตรวจสอบกลิ่นแล้วยังมีการกำหนดค่ามาตรฐานของกลิ่นตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  5.  ช่องทางการร้องเรียน สามารถร้องเรียนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือร้องเรียนโดยตรงต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร.1584 ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูล  เก็บตัวอย่างกลิ่น และทดสอบกลิ่น และดำเนินการตามกฎหมายตามขั้นตอน