ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความต้องการในการใช้เศษพลาสติกจากต่างประเทศเป็นวัตถุดิบ**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ หยุดให้บริการวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563**** "เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบกลิ่นจากโรงงาน
    วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบกลิ่นจากโรงงาน โดยมีนายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวรายรายงาน พร้อมด้วย นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
     โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจวัดกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดวิเคราะห์สารมลพิษ และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดกลิ่นได้อย่างถูกต้อง