ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความต้องการในการใช้เศษพลาสติกจากต่างประเทศเป็นวัตถุดิบ**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ หยุดให้บริการวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563**** "เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
   วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง Area Collaborative BCP Initiative Workshop in Thailand โดยความร่วมมือจากกรมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคกลางอุตสาหกรรมภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (METI) และ The Association of Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (ATOS) โดยมีนายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา
      การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประสานการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ ระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐ ในการเตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติและลดความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่บริษัทที่จะลงทุนหรือขยายกิจการในประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นเป็นวิทยากรให้ความรู้ วิธีการ และแนวทางแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ