ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความต้องการในการใช้เศษพลาสติกจากต่างประเทศเป็นวัตถุดิบ**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ หยุดให้บริการวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563**** "เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมมอบหมายความรับผิดชอบการจัดงาน Outlet เพื่อประชาชน
     วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมมอบหมายความรับผิดชอบการจัดงาน Outlet เพื่อประชาชน "มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้บริหารกรมโรงงานฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
      ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงจัดงาน “มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน” เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าที่จำเป็นในราคาถูกคุณภาพดี เพื่อเป็นการช่วยเหลือไม่ให้ประชาชนรับภาระจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยในงานจะมีการจำหน่ายสินค้า อาทิ สินค้าราคาโรงงาน สินค้าอุปโภคบริโภคจากอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ สินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ น้ำตาลทรายราคาพิเศษ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย สินค้าSMEs เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าของใช้ที่ได้มาตรฐาน มอก.  ร้านค้าที่สามารถให้บริการชิม ช็อป ใช้ รวมทั้งกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ เช่น งานบริการด้านสินเชื่อ ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี SSRC 
      “มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-19.00 น. ณ บริเวณกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม6 กรุงเทพฯ