ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม

   ระบบนี้รองรับการใช้งานจากบราวเซอร์ เท่านั้น

 


   ติดต่อฝ่ายพัสดุที่เบอร์ โทร. 0-2202-3979-82

กลับสู่เว็บไซต์กรม

url and counting visits
เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562