“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

สถิติอุตสาหกรรม ปี 2563
  สถิติจำนวนโรงงานเดือนธันวาคม
  สถิติจำนวนโรงงานเดือนพฤศจิกายน
  สถิติจำนวนโรงงานเดือนตุลาคม
  สถิติจำนวนโรงงานเดือนกันยายน
  สถิติจำนวนโรงงานเดือนสิงหาคม
  สถิติจำนวนโรงงานเดือนกรกฎาคม
  สถิติจำนวนโรงงานเดือนมิถุนายน
  สถิติจำนวนโรงงานเดือนพฤษภาคม
  สถิติจำนวนโรงงานเดือนเมษายน
  สถิติจำนวนโรงงานเดือนมีนาคม
  สถิติจำนวนโรงงานเดือนกุมภาพันธ์
  สถิติจำนวนโรงงานเดือนมกราคม
  สถิติโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ขยายกิจการ และเลิกกิจการ ในรอบปี     2551-2562 และสถิติสะสมของโรงงานอุตสาหกรรม ณ สิ้นปีนั้น ๆ
  สถิติสะสมจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 จำแนกตาม
    จังหวัด ณ สิ้นปี 2562
  สถิติสะสมจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 จำแนกตาม
    ประเภท ณ สิ้นปี 2562
  สถิติสะสมจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 จำแนกตาม
    จังหวัด รายประเภท ณ สิ้นปี 2562
  สถิติสะสมจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (เปิดดำเนินการ) ตาม พ.ร.บ.โรงงาน
    พ.ศ. 2535 จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี 2562