“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

pin การจัดการเศษพลาสติกที่นำมาเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม
pin ประชาสัมพันธ์ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"
pin โรงโม่หิน 4.0 กรณีศึกษา โรงโม่หิน ศิลามาตรศรี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
pin มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย
pin บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
pin CAS Registry Number
pin แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผักผลไม้บรรจุกระป๋อง
pin ฉลากสิ่งแวดล้อม
pin การเผาไหม้ของเสีย
pin การพิจารณาการอนุญาตโรงงาน เพื่อดำเนินการพิจารณาการอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ 4 ของบริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
pin การสอบสวน วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุและการสั่งการตามกฎหมายกรณีโรงงาน บริษัท มหาจักรวิศวกร จำกัด
pin รายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดเป้าหมาย
pin การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่า (VE) ในโรงงานอุตสาหกรรม
pin การเตรียมความพร้อมกฎหมายด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการพัฒนา เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) และอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทย (New S-Curve)
pin การจัดทำแนวทางการกำกับดูแลโรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี

1 - 15 | 16 - 27