กรมโรงงานอุตสาหกรรม เชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา**** "ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ประจำปี พ.ศ. 2563 ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ecocenter.diw.go.th/csr หรือ โทร. 0 2763 2828 ต่อ 3213" **** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

CAS Registry Number
แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผักผลไม้บรรจุกระป๋อง
ฉลากสิ่งแวดล้อม
การเผาไหม้ของเสีย
การพิจารณาการอนุญาตโรงงาน เพื่อดำเนินการพิจารณาการอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ 4 ของบริษัท ลุวาตะ ฮีทติ้ง คูลิ่ง เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
การสอบสวน วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุและการสั่งการตามกฎหมายกรณีโรงงาน บริษัท มหาจักรวิศวกร จำกัด
รายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดเป้าหมาย
การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่า (VE) ในโรงงานอุตสาหกรรม
การเตรียมความพร้อมกฎหมายด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการพัฒนา เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) และอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทย (New S-Curve)
การจัดทำแนวทางการกำกับดูแลโรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี
การวินิจฉัยความเป็นอันตรายกรดซัลฟูริก (Sulfuric acid)
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก
PM 2.5 กับอุตสาหกรรม
ความปลอดภัยในการใช้สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite) ในโรงงานผลิตน้ำแข็ง
แนวทางการลดปัญหากลิ่นจากน้ำเสียของโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20

1 - 15 | 16 - 22