“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

เธ‚เนˆเธฒเธงเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ
นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการจุดบริการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรมและประชาชน ครั้งที่ 1/2564
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 3/2564
นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านการแลกเปลี่ยนของเสีย/วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม (Waste Symbiosis) ด้วยกระบวนการส่งเสริมวัตกรรมด้านใหม่ (Innovation Sandbox) ผ่านช่องทางออนไลน์
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานหารือการสนับสนุนกิจกรรมงาน Pumps and Valves Asia 2021 และ Thai Water Expo 2021
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่เกี่ยวกับบทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 79 ปี
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการพิจารณาการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ครั้งที่ 2/2564
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคี ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC) ครั้งที่ 1/2564
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ครั้งที่ 2/2564
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 131 - 140 | 141 - 150 | 151 - 159