“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

เธ‚เนˆเธฒเธงเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ภาวะผู้ตามในยุค 4.0 หลักสูตร “การเป็นผู้ตามอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน “มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน” ครั้งที่ 2/2564
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 (The Prime Minister’s Industry Award 2020)
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมงาน OIE FORUM ประจำปี 2563
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 6-1/2563
นายศุภชัย โปฎก ผู้อำนวยการกองอนุญาตโรงงาน 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 181 - 190 | 191 - 200 | 201 - 204