กรมโรงงานอุตสาหกรรม เชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา**** "ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ประจำปี พ.ศ. 2563 ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ecocenter.diw.go.th/csr หรือ โทร. 0 2763 2828 ต่อ 3213" **** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม
นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม หารือร่วมกับกรมศุลกากรเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน กรณี การนำวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Council)
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชำนาญการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 4-1/2563
นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประชุม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมใบนำผ่านวัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3
นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียว ครั้งที่ 2/2563
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย Cloud Kitchen Food Truck ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 96