ศูนย์บริการสารพันทันใจ งดให้บริการวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562**** "เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ http://masci.or.th/csr_140661 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เรื่อง “ระบบน้ำสำหรับหม้อน้ำ”
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกีฬากรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2562
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2562
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีกับการทำงานยุค industry 4.0
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานยิ่งใหญ่ Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน “มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดกรอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน ร่วมงานงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิด (Zero Tolerance )
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมงานเก็บอัฐิ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม
นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 92