“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

เธ‚เนˆเธฒเธงเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ
ประกาศ กฎกระทรวง การแจ้งและการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 พ.ศ. 2564
ประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ Work Form Home 100% ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 - 2 สิงหาคม 2564
ช่องทางการติดต่อสื่อสารของแต่ละระบบงานฯ ที่ให้บริการผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ Work Form Home 100% ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบโรงงานที่มีสารเคมี โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก จำนวน 92 โรงงาน และ โรงงานประกอบกิจการทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย จำนวน 460 โรงงาน
ข้อมูลคุณภาพอากาศ การเฝ้าระวัง บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด
ระบบการทำงานของเตาเผาขยะอันตราย
จากเหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้ เคมึคอล จำกัด สารสไตรีนโมโนเมอร์ที่กลายเป็นกากอุตสาหกรรมหรือขยะอันตราย จะถูกดำเนินการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยการเผาทำลายโดย บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การจัดการภาวะฉุกเฉินแบบมืออาชีพ"

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 201 - 210 | 211 - 220 | 221 - 223