“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

เธ‚เนˆเธฒเธงเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเพื่อรับโอนภารกิจการอนุญาตการจัดการกากอุตสาหกรรม
ายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจกำกับดูแลเชิงรุกโรงงานร้องเรียนซ้ำซาก
นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 1/2564

นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการปรับปรุงคู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการซากรถยนต์ ประชุมครั้งที่ 3-1/2564
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาทิศทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ “Eco Industrial Town” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการการใช้ประโยชน์ใบและยอดอ้อยเป็นเชื้อเพลิงทดแทน”
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบกิจการและการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรายต่อความปลอดภัยสาธารณะ

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 102