ศูนย์บริการสารพันทันใจ ของดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ**** ขอเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2563**** ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความต้องการในการใช้เศษพลาสติกจากต่างประเทศเป็นวัตถุดิบ**** "เผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ 3Rs ประจำปี พ.ศ. 2562"**** เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน จัดอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ที่ https://www.masci.or.th/csr_2563 หรือโทร 0 2617 1727 ต่อ 814-815**** “คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น.**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
กรมโรงงานฯ แนะนำผู้ประกอบกิจการโรงงานปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน
การติดต่อราชการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5-1/2563
มาตรการ/แนวทาง ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด จำนวน 1000 ลิตร
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอทานอลแปลงสภาพ จากกลุ่มมิตรผล จำนวน 500 ลิตร
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2563
กรอ. ขานรับนโยบายรัฐบาลยับยั้งการระบาดภายในประเทศ
อธิบดีและรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม
นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย จ.นนทบุรี

1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | ... | 151 - 160 | 161 - 170 | 171 - 171