“คณะกรรมการประหยัดการใช้พลังงาน น้ำ และกระดาษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันประหยัดพลังงาน น้ำ และกระดาษด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา อย่านำของร้อนไปแช่ในตู้เย็น ผู้ที่มีรถยนต์ควรเติมลมยางให้พอดี หมั่นเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ทางเดียวกันไปด้วยกันก็ช่วยประหยัดได้ น้ำสำคัญกับการใช้ชีวิตควรปิดน้ำระหว่างแปรงฟันหรือทำธุระส่วนตัว กระดาษผลิตจากต้นไม้ควร ใช้ทั้ง 2 หน้าและลดการใช้ให้น้อยลง”**** ผู้ประกอบการสามารถติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน ผ่านทาง website ได้ที่นี่****


นับแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 
 
 
 
 

button
button ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์(จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)
button ระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม แบบครบวงจร (E-fully Manifest)
button การสอบบุคลากรเฉพาะ
button ระบบติดตามการอนุญาตวัตถุอันตราย (กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม)
button ระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว (HSSS)
button ระบบรายงานปริมาณสารมลพิษ (รว.1 รว.2 รว.2/1 รว.3 รว.3/1)
button ฐานข้อมูลติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง
button ระบบรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ(PRTR)
button ระบบการอนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก
button ระบบฐานข้อมูลสารกัมมันตรังสี
button ระบบขึ้นทะเบียนบุคลากรสิ่งแวดล้อม
button ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทยฉบับเบื้องต้น
button ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือส่งออก ซึ่งวัตถุอันตราย (วอ./อก.6)
button ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง (วอ./อก.7)
button ระบบจดทะเบียนเครื่องจักรออนไลน์
button ระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล
button ติดตามการดำเนินการอนุญาตโรงงาน
button ติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร
button ระบบพิมพ์ใบชำระเงิน(ทะเบียนเครื่องจักร)
button ติดตามการดำเนินการอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
button ระบบขนส่งวัตถุอันตราย
button ระบบหารือเคมีภัณฑ์และรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6
button ระบบนัดหมายล่วงหน้า ศูนย์สารพันทันใจ
button ระบบการตรวจประเมินตนเองด้านความปลอดภัย